SITE-EDITOR

Deze site wordt uitgegeven door het bedrijf AXELLE STIVE RAVIN (ASR)

COMPUTERRECHT EN VRIJHEDEN

U hebt het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw gegevens (art. 34 van de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978). Om dit recht uit te oefenen, kunt u per post contact opnemen met AXELLE STIVE RAVIN op het volgende adres ROUTE DE COLMARS 04370 BEAUVEZER FRANCE

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS OP DE SITE RELARGUIERS.FR

Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld zonder uw medeweten. Er wordt geen persoonlijke informatie aan derden verstrekt. Er wordt geen persoonlijke informatie gebruikt voor onbedoelde doeleinden.

CNIL VERKLARING

Doel van de verwerking van de verzamelde informatie: in overeenstemming met art. 32 van de wet van 6 januari 1978, zijn de gegevens die worden verzameld in het kader van de berichten die door de internetgebruiker op de website van AXELLE STIVE RAVIN worden verzonden, voorbehouden voor intern gebruik. Recht op toegang: de uitoefening van het recht op toegang en rectificatie voorzien door de wet kan worden gedaan op het volgende e-mailadres: AXELLE STIVE RAVIN, ROUTE DE COLMARS 04370 BEAUVEZER FRANCE

HUISVESTING

De foto's van de accommodaties zijn niet contractueel: inderdaad, onze modellen stacaravans evolueren regelmatig, de foto's op de site worden niet elk jaar bijgewerkt; bijgevolg kunnen sommige modellen van onze stacaravans verschillen van die op de site (uiterlijk uiterlijk, kleuren interieur, decoratie, enz.).

AUTEURSRECHT

Deze hele site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten en iconografische en fotografische voorstellingen.
Reproductie van het geheel of een deel van deze site op welk elektronisch medium dan ook is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de publicatiedirecteur. Alle handelsmerken die op deze site worden genoemd, zijn geregistreerd door de bedrijven die er eigenaar van zijn.

FOTO CREDITS

Axelle Stive Ravin en Agence Pigment Noir

SITE-ONTWERP EN ONTWIKKELING

PIGMENT NOIR / 04000 Digne-les-Bains - www.pigment-noir.fr

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Cookies
Cookies de navigation et fonctionnement
Accept
Decline